2013-11-20 12:00:00
Vilniaus dailės akademijai, vykdančiai projektą „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas“, įgyvendinamą ir finansuojamą pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyto 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“

priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“, patiekėme kompiuterinę techniką ir skaitmeninimo įrangą.

Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetų bibliotekose bei akademijos muziejaus saugykloje įdiegti stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, daugiafunkciniai įrenginiai, skeneriai, tinklinė duomenų saugykla bei serveris. Į centrinės bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrių patiektas ir spalvinis knygų skeneris Bookeye, skaitmeninantis iki A2 formato originalus. Prietaisas skirtas skaitmeninti į vieną pluoštą surištus originalus (knygas, žurnalus, katalogus ir kt.), specialiai tam pritaikyta reguliuojama knygų karietėlė apsaugo skenuojamus originalus nuo galimų pažeidimų, kurie yra ypač pavojingi skaitmeninant senus dokumentus.

Pateikta programinė įranga žymiai praplės technologinę ir informacinę akademijos infrastruktūrą, pagerins mokslo aplinką: palengvins ir pagreitins įstaigos darbuotojų bei studentų darbą.