2014-10-14 00:00:00

Pasaulyje yra išlikusios tik dvi žinomos pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ kopijos. Vilniaus universitete saugomas egzempliorius neseniai buvo suskaitmenintas naudojant specialią „Earlybook imaging“ sistemą, kurios distributorius Lietuvoje yra UAB „IT Gama“.

Pirmosios lietuviškos knygos viršelio fragmentas

„Earlybook imaging“ sistema ne tik skaitmenina atvaizdus, bet ir infraraudonųjų spindulių pagalba sugeba aptikti originaluose esančius vandenženklius.

Prieš „Earlybook imaging“ sistemos panaudojimą, buvo manoma, kad pirmojoje lietuviškoje knygoje vandens ženklų nėra. Tačiau atidžiai infraraudonaisiais spinduliais peršvietus visus „Katekizmo“ lapus, paaiškėjo, kad vandenženkliai, vis dėlto, egzistuoja – knygoje buvo atrastas specifinis karūnos ženklas.

Martyno Mažvydo"Katekizme"atrastas vandens ženklas

Toliau numatomi darbai – į suskaitmenintą 20- ies puslapių „Katekizmą“ pridėti muziką ir įdainuoti žodžius, kurie randami knygoje. Šis procesas pamažu įsibėgėja, o atliktų darbų fragmentai jau yra prieinami adresu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82085173/psalm%20102%20BIT%20(1).pdf

Atsisiuntus pdf formato bylą, būtina ją atidaryti su Adobe Acrobat programa, kuri užtikrins, kad bus aktyvuotas byloje esantis garsas. Kompiuteryje taip pat turi būti įdiegtas „Flash“ įskiepis. Deja, planšetinis kompiuteris, greičiausiai, neleis atidaryti ir išgirsti muzikos bylų, kurias įdainuoja ir kurioms akompanuoja Romos katalikų Šv. Kazimiero bažnyčios Londone narė Aušrinė Aurelija Apanavičiūtė.

Speciali infraraudonųjų spindulių kamera ir apšvietimas, kurie yra neatskiriama „Earlybook imaging“ sistemos dalis, yra puikiai pritaikyti atlikti ir kitokius pažangius tyrimus. Pavyzdžiui, Londono universitetas neseniai panaudojo „Earlybook imaging“ sistemą, kad „pašalintų“ rašalo dėmę nuo kitos istoriškai svarbios pirmojo leidimo knygos „Ethiopia“ (1513).

 


"Ethiopia" knygos originalas ir suskaitmeninta kopija, kurioje pašalinta rašalo dėmė

Straipsnio autorius dr. Ian Christie-Miller