2013-10-08 12:00:00
Džiaugiamės galėdami pristatyti vieną naujausių ir išskirtiniausių savo projektų – Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai, dalyvaujančiai „DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ projekte,
kuriuo siekiama gerinti mokslinę aplinką šalies kultūros plėtotei svarbioms problemoms spręsti, atnaujinant nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų vykdymui reikalingą technologinę-informacinę infrastruktūrą, patiekėme ir, bendradarbiaudami kartu su „Earlybook“, įdiegėme skaitmeninimo sistemą, kuri padeda atrasti ir suskaitmeninti vandenženklius.

„Earlybook Imaging System“ išsiskiria galimybe atkurti net ir sugadintus (pavyzdžiui - užlietus rašalu) originalus. Unikali sistema yra sudaryta iš dviejų foto kamerų. Viena jų –  – specialiai pritaikyta užfiksuoti infraraudonuosius spindulius, kurie, šiuo atveju, panaudojami priekiniam originalo apšvietimui.
Pagrindinė kamera naudojamas kartu su 1 mm. storio elektroliuminescenciniu šviesos lapu, fiksuoja iš apačios apšviestus originalus. Kartu sudėjus abiejų sluoksnių atvaizdus, pagrindinis vaizdas tampa aiškiai matomas ir pašalina visas prieš tai buvusias kliūtis, kurios neleidžia pagrindinio vaizdo įžvelgti plika akimi. Tokia technologija užsienyje jau buvo sėkmingai panaudota tiriant paslėptus atvaizdus: Čarlzo Dikenso novelės “Varpai” rankraštį, Roberto Adamso architektūrinius brėžinius bei kitus kūrinius.
Digitized Watermark