2014-12-22 00:00:00

Valstybės įmonei „Registrų centras“ patiekėme 129 vnt. „Avision“ AV 1860 dokumentų skenerių projektui „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“ įgyvendinti.

Kokybiški naujos kartos iki 80 atvaizdų per minutę skaitmeninantys Avision AV1860 skeneriai, priešingai nei dauguma kitų automatinį dokumentų tiektuvą turinčių skenerių, išsiskiria unikalia galimybe - viena sesija skaitmenina įvairių dydžių ir storių originalus (multiple-size scanning). Suskaitmeninti dokumentai gali būti apkarpomi, sutvarkomi ir paruošiami naudojimui. Pažangi LED technologija nereikalauja apšilimo, eikvoja mažiau elektros energijos, neskleidžia gyvsidabrio garų. Iki 3 m. ilgio originalus skaitmeninantis prietaisas palaiko TWAIN tvarkyklę bei funkcijas: skenuojamų originalų spalvų atitaikymas, jautrumo nustatymas, automatinis daugybinis apkarpymas, nepageidaujamų taškų pašalinimas, puslapių numeracija, skaitmeninis antspaudas bei kt.

Kartu su dokumentų skeneriais, “Registrų centrui” buvo patiekti 1Gbs spartos tinklo priedėliai, kurie suteikia galimybę bendrai su tinklo vartotojais prijungus prie tinklo naudoti bet kokį USB jungtį turintį prietaisą, pvz.: spausdintuvą, išorinį diską ar kt.


Daugiau informacijos apie priedėlį, galite rasti čia

Projekto metu siekiama apjungti skirtingų organizacijų teikiamas varžytynių ir aukcionų paslaugas į bendrą e. erdvę. Įgyvendinus projekto veiklas, bus prisidėta prie elektroninių sprendimų, kurie didina viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, plėtos bei elektroninio verslo iniciatyvos šalyje skatinimo.

Pasak “Registrų centro” atstovo spaudai Aido Petrošiaus, "Registrų centras" jau keletą metų mažina pagrindinių valstybės registrų archyvuose saugomų spausdintų dokumentų kiekį. Absoliuti dauguma Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrui teikiamų dokumentų yra skenuojama ir perkeliama į elektroninį dokumentų archyvą, o spausdinti originalai grąžinami pareiškėjams. Prie dokumentų kopijų saugojimo elektronine forma taip pat perėjo Juridinių asmenų ir Adresų registrai. Skaitmenizuodamas archyvui perduodamus dokumentus "Registrų centras" gerokai sumažino sąnaudas popierinių archyvų saugojimui bei naujoms patalpoms. Iki šios inovacijos įdiegimo „popierinis“ valstybinės įmonės archyvas kasmet padidėdavo apie 300 archyvinių metrų - tokį atstumą sudarydavo viena greta kitos sudėtos naujos dokumentų bylos. Spartus archyvuose saugomų dokumentų kiekio augimas grėsė didelėmis išlaidomis naujų patalpų įsigijimui.

A. Petrošiaus teigimu, dokumentų skenavimas ir saugojimas elektroniniame archyve ne tik sumažino "Registrų centro" veiklos sąnaudas, bet ir pastebimai paspartino įmonės darbą. Sprendimų priėmimui būtini dokumentai, kurių anksčiau tekdavo laukti ištisas valandas ar net dienas, "Registrų centro" registratoriams tapo pasiekiami per kelias akimirkas.